•  1
  •  2
  • Bình luận  đang tải


    Nhân vật chính bị mất việc làm vì suy thoái kinh tế và rời nơi ở của mình ở Tokyo, cuối cùng anh ta ở lại nhà của Shiraishi, một người bạn học cũ cho đến khi anh ta kiếm được việc làm.
     Liên kết nhanh: vlxx.email/644  vlxx.email/code/JUL-781 
     Mã phim: JUL-781 
     Diễn viên: Marina Shiraishi