•  1
  •  2
  • Bình luận  naglo-load


    Limang taon na ang nakalipas mula nang magtrabaho ako sa isang maliit na kompanya ng insurance. Hinabol ng mga target sa pagbebenta, nagpatuloy siya sa trabaho para sa isang mababang buwanang suweldo. Ang tanging saya ko habang ginugugol ko ang aking mga araw na walang pangarap o pag-asa ay ang aking magandang amo, si Mrs. Kijima. Iniisip ko kung galit ba siya sa pagsusuot ng masikip na damit kahit may asawa na siya o hindi. Isang araw nang magkaroon ako ng ganoong maling akala, nagpasya akong mag-overtime nang mag-isa kasama si Mr. Kijima. Na-stress ako at nagkaroon ako ng sekswal na pagnanais para kay Mr. Kijima, at nabaliw ang isip ko.