•  1
  •  2
  • Bình luận  naglo-load


    Ang NSPS-545 Na Naloko ay Hindi Rin Nakakalimutan. Si Aki Sasaki ay isang marangal na babae na nananatili sa bahay araw-araw, nag-aasikaso sa mga gawaing bahay at napakahusay na inaalagaan ang kanyang asawa, kaya mahal na mahal niya ito. Tapos isang gabi habang naghahanda ng hapunan, pag-uwi ng asawa niya, tumakbo palabas si Aki Sasaki at nakita niyang malungkot ang asawa niya. Pagkatapos magtanong, nalaman ni Aki Sasaki na kailangan munang umalis ng asawa niya saglit dahil sa kumpanya. kagyat na trabaho at hindi makatanggi. Kinabukasan ay umalis ang kanyang asawa. Sa pag-aakalang magiging mapayapa ang lahat, ngunit pagkatapos na mag-business trip ang kanyang asawa, isang nasa katanghaliang-gulang na lalaki ang sumulpot sa bahay ni Aki Sasaki dahil sa sobrang pagkabasag nito ay sumilip siya sa bahay para magnakaw. Habang nasa akto, natuklasan siya ni Aki Sasaki at nakipagsapalaran na itali siya. Noong una, binalak niyang itali siya at pagkatapos ay pakawalan at umaasa na hindi siya nito tutuligsa. Gayunpaman, nagbago ang opinyong iyon nang malaman niyang si Aki Sasaki ay nagbabalak tumakas... Tingnan natin kung magtagumpay si Aki Sasaki sa paglayas.
     Mabilis na Link: vlxx.email/188 
     Artista: Aki Sasaki