•  1
  •  2
  • Bình luận  naglo-load


    Sa isang desperadong sitwasyon, si Mike Avery ay humingi ng tulong sa isang tutor, si Harper Red, upang itaas ang mga marka ng kanyang anak. Si Nicky Rebel ay isang mabilis na nag-aaral kasama si Harper, at sinusubukan niya hangga't kinakailangan upang matulungan si Nicky na makita ang pag-unlad.
     Mabilis na Link: vlxx.email/83